Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V pátek 28. listopadu 2014 se sešlo 45 studentů Gymnázia a SOŠZE Vyškov na školním kole Olympiády v českém jazyce (II. kategorie). A jak skončilo poměřování jejich jazykových znalostí a slohového nadání? 1. místo patří Dalimilu Ševčíkovi (8.OB), na 2. – 3. se umístily Michaela Novotná (6.XA) a Marika Kovárová (7.MB). Tito tři studenti také budou naši školu reprezentovat 5. 2. 2015 v okresním kole OJČ. Přejeme jim hodně úspěchů a všem soutěžícím děkujeme za účast ve školním kole. Přesnější informace o výsledcích školního kola získáte u svých vyučujících jazyka českého.

V pondělí 1. prosince proběhlo školní kolo I. kategorie (tercie – kvarty), kterého se zúčastnilo 20 studentů. 1. místo obsadila Tereza Bednářová (KB), 2. místo Vojtěch Drábek (KA), 3. místo Anna Zadražilová (KB). První dva budou naši školu reprezentovat v okresním kole.