Intenzivní letní kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími

V předposledním srpnovém týdnu otevíráme intenzivní týdenní kurz angličtiny vedený rodilými mluvčími. Zúčastnit se mohou studenti Gymnázia a SOŠZE i široká veřejnost od 15 let věku. Kurz v rozsahu 30 vyučovacích hodin zajišťuje renomovaná jazyková škola TalkTalk a výuka je vedena konverzační odlehčenou formou tak, aby účastníci překonali onu pověstnou jazykovou bariéru.

Výuka bude probíhat od pondělí do pátku mezi 8.00 – 14.00 hod. Cena kurzu bude cca 1700,- – 1900,- Kč dle režijních nákladů školy a počtu účastníků.

Při zahájení kurzu proběhne rozřazení do skupin dle jazykové úrovně účastníků.

Kontakt: petra.nedomova@gykovy.cz