Světový den diabetu

Světový den diabetu si připomínáme každoročně 14. listopadu v souvislosti s datem narození objevitele insulinu Frederika Bantinga. Po celém světě jsou pořádány akce, které mají zvýšit povědomí veřejnosti v problematice výskytu a terapie tohoto v podstatě civilizačního onemocnění. Důraz bývá kladen především na programy prevence cukrovky 2. typu.

K této osvětové a preventivní akci se připojili spolu s místními organizacemi Svazu diabetiků ve Vyškově a ve Slavkově také žáci zdravotnických oborů naší školy. Nejenže měřili zájemcům hodnoty glykémie a krevního tlaku, ale také vzorně reprezentovali svůj obor na veřejnosti.