Zdravotníci se vrhli do praxe

Se zdravotnickými asistenty ze 3. ZA se od září můžete setkat  ve vyškovské nemocnici na odděleních chirurgie, interny a ODN,  kde probíhá praktická výuka. Své prozatím dosažené vědomosti a dovednosti ochotně zúročují také na jiných – někdy pro zdravotníky neobvyklých místech.

Od září již stihli vybraní žáci měřit krevní tlak a glykemii na Dnech zdraví s Českou poštou a ve svazu diabetiků. Dále byli i s děvčaty ze 3. ZL školit žáky na ZŠ Purkyňova v oblasti první pomoci. První zářijovou sobotu jste se s nimi mohli setkat na Masarykově náměstí na akci ČČK, kde měřili i resuscitovali. Za zmínku stojí i reprezentace našich oborů na letošním Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí. Poděkování a pochvala náleží Denise Maxiánové, Haně Kočí, Sáře Rieglové, Šimonu Grmelovi, Tomáši Zajíčkovi, Ladě Ruferové a Adéle Navrátilové.