Mezinárodní projekt „Dialog kultur“

Jak jste si mohli všimnout, již v minulém školním roce se seznam našich mezinárodních partnerských škol rozšířil o školu z hlavního města Ruské federace Moskvy. Školy se dohodly spolupracovat na mezinárodním  projektu „Dialog kultur“, jehož hlavním cílem je  vzájemné obohacení  žáků  i  učitelů obou škol v oborech  ruského, českého a anglického jazyka, výtvarné výchovy, informatiky a dějepisu v různých oblastech (lingvistika, literatura, kultura a umění, historie, věda, sport). Přípravné aktivity probíhaly již od ledna 2014, plnění dohodnutých úkolů začalo od září 2014.

Úkoly 1. etapy zahrnují  vytvoření a provedení  kvízů „Česká literatura – známá i méně známá“, „Ruská literatura – známá i méně známá“ a Skype on-line beseda na téma „Svátky a tradice“.

 Při práci se klade důraz na mezipředmětové vztahy a využití moderních technologií.