Přírodovědný klokan 14/15

Ve středu 15. října 2014 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. A že to nebyl úkol lehký, potvrdí určitě všech 50 soutěžících z naší školy.
 
V kategorii Kadet (tercie a kvarty) se účastnilo soutěže 19 řešitelů. 
 
1. Bartík Luboš               4.KB        100 bodů
2. Studničná Kateřina      4.KB         80 bodů
3. Zadražilová Anna         4.KB         77 bodů
 
V kategorii Junior (1. ročník a kvinty až 2. ročník a sexty) soutěžilo 31 studentů.
 
1. Orság Martin              5.QB        96 bodů
2. Vičar Petr                  6.XB          85 bodů
3. Morbitzer Dušan         5.QB        83 body
4. Wasserburger Jiří       1.A            83 body
 
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a věříme, že v březnu 2015 se s nimi setkáme v soutěži Matematický klokan.