3. jazyková rallye

Kdo procházel ve středu 25. června 2014 dopoledne vyškovským parkem, určitě potkal čtyřčlenné skupinky studentů gymnázia. Na sobě barvy státních vlajek Francie, Německa, Ruska nebo Španělska a v rukou lístky s jazykovými úkoly – tak probíhal 3. ročník soutěže, kterou na závěr školního roku připravují vyučující druhých cizích jazyků.

Děkujeme všem studentům za účast a blahopřejeme vítěznému družstvu ve složení: Karolína Zádrapová, Hana Vičarová, Robin Beránek a Jan Trnavský.

Fotky najdete na  http://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/3-jazykova-rallye