Máchův Máj stále živý

K dobrým tradicím naší školy patří audiovizuální přednášky Mgr. Martina Jirouška, filmového kritika a teoretika. Jsou organizovány v rámci projektu Čtenář a filmový divák 21. století, který finančně podpořila komunitní nadace Tři brány.     

Pro studenty prvních a druhých ročníků bylo vybráno téma K. H. Mácha a magie stříbrného plátna. Mgr. Martin Jiroušek se snažil studentům přiblížit složitou povahu tohoto velikána. Svůj výklad dokládal ukázkami z filmů natočených o Máchovi, především z  Vláčilova filmu Mág. A tak studenti poznali „knížete české poezie“ nejen jako básnického génia, vášnivého čtenáře Byrona, typického romantika, ale i jako konfliktního muže a chorobného žárlivce. Muže, který šokoval svou otevřeností, muže, který kvůli své povaze, touze odlišovat se často ztrácel přátele. Jak by asi zapadl do dnešní doby a společnosti?                                                                                                                   

Jirouškův výklad se dále zaměřil na Máchova díla Marinka, Cikáni a Máj. Na filmové adaptaci Máje v režii F. A. Brabce upozornil na komerčnost a kýčovitost některých scén a vyslovil názor, že by Mácha s tímhle zpracováním určitě nesouhlasil. Přestože přednáška byla náročná, věříme, že mnozí studenti si uvědomili nejen nadčasovost a formální originalitu Máchova Máje, ale i složitou povahu básníka.

                                                                                                                                                                  PK ČJ