Stejnopis vysvědčení

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Žádost je třeba podat osobně na podatelně školy, písemně poštou nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) emailem na adresu jitka.obrtelova@gykovy.cz, telefon 517 307 038, nebo na podatelnu školy podatelna@gykovy.cz (viz www2.gykovy.cz/drupal2014/obsah/podatelna-2013).

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.