Hostování studentů

Ve spolupráci s organizací AFS Mezikulturní programy, o.p.s., hledáme nové hostitelské rodiny pro zahraniční studenty a studentky, kteří přijedou do ČR na konci srpna 2014. Většina studentů, kteří pochází ze zemí Asie, Evropy, Jižní i Severní Ameriky, přijíždí na dobu jednoho školního roku. Studentům je mezi 15 a 18 lety.

Hostitelská rodina nezištně poskytuje studentovi zázemí své rodiny, tzn. ubytování (student nemusí mít vlastní pokoj) a stravu (včetně obědů ve škole) a přijímá studenta jako člena své rodiny. 
Studenti do České republiky přicházejí s touhou po poznání nové kultury, měli by se zde naučit česky, něco o české kultuře a lidech a stanou se novým členem své hostitelské rodiny. Host. rodina naopak získává hoštěním nového syna či dceru, spoustu nových zážitků a zkušeností, poznání studentovy kultury a mnoho dalšího.

Ze zkušeností hostitelských rodin vyplývá, že přítomnost zahraničního studenta přináší nové zážitky, nové zkušenosti a informace o zvycích a tradicích v jiných zemích a v neposlední řadě napomáhá i odbourávání jazykových bariér. Hoštění studenta je přínosem nejen pro rodiče, kteří mají šanci nahlédnout chování svých dětí z jiného úhlu pohledu, ale i pro děti, které zpravidla zlepší své sociální schopnosti a vnímavost k jiným kulturám a odlišnostem obecně.

Pokud máte zájem stát se AFS hostitelskou rodinou zahraničního studenta, napište prosím koordinátorce hostitelského programu Monice Janovské na email monika.janovska@afs.org nebo volejte na tlf. 602 334 427.

Ve škole je koordinátorkou jmenována Mgr. Klára Skálová.