Výsledky krajského kola soutěže v grafických disciplínách

Dne 18. března 2014 se v prostorách naší školy konala krajská soutěž v grafických disciplínách, které se účastnili nejlepší písaři z Jihomoravského kraje. Přihlásilo se 11 škol, které zastupovalo 34 soutěžících.

Přestože jsme v královské disciplíně psaní na klávesnici nestáli na pomyslných stupních vítězů, je i 5. místo Martiny Hrubé s výkonem 3 457 čistých úhozů za 10 minut úspěchem. V disciplíně wordprocessing – čili úpravy textu podle zadání se umístila na pěkném 2. místě Barbora Plhalová. V disciplíně korektura textu obsadila naše žákyně Lucie Horváthová 4. příčku.

Všem blahopřejeme. Dík patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této akce, ať již vedení školy, pedagogům, sponzorům, žákům, učitelům ze ZUŠ, kuchařkám a ostatním nepedagogickým pracovníkům.

Fotografie z akce najdete v albu: http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/graficke-discipliny-2014.

Nezařazené