Ekonomika pro každého aneb každý sám sobě ekonomem

V tomto duchu také žáci ekonomických oborů na naší škole jistě přispěli 11. 2. 2014 k jejímu dobrému jménu. Pro zájemce z řad veřejnosti připravili bohatou ochutnávku. Čtvrté ročníky prezentovaly své fiktivní firmy nejen v naší krásné mateřštině, ale také v anglickém a německém jazyce. Ukázali, že umí – odbornost, zásady obchodní etiky, rétoriku a komunikaci i společenské vystupování. Mnozí z návštěvníků obdivovali rychlost žáků při psaní na počítačové klávesnici, jiní se mohli seznámit s vedením účetnictví firem v účetním programu Pohoda. A že jich nebylo málo! V budově SOŠ na Komenského 7 vládl čilý ruch a příjemná atmosféra, a to jistě k tomuto dni patří. Výuka byla prezentována velmi zodpovědně, ale zároveň netradičně a zajímavě. Za to patří dík všem – vyučujícím i žákům. Neboť jak říká známý ekonom Paul Samuelson: „Bez znalosti ekonomie se kola osudu otáčejí proti vám.“