Dveře otevřené vzdělání i zdraví – 11. února 2014

V budově na náměstí Svobody v Dědicích, sídle zdravotnických oborů školy, bylo součástí prezentace odborných předmětů také měření tlaku, pulzu, glykémie, okysličení periférie a orientační stanovení krevní skupiny a BMI. Tato měření prováděli žáci třetí ZA pod dohledem odborných vyučujících všem zájemcům z řad návštěvníků, zaměstnanců i žáků školy, kterým jejich zdraví není lhostejné.  Nejen tato měření, ale jistě i tradičně vzorně připravené učebny a atraktivně pojatá výuka všech předmětů měly podíl na úspěchu akce a pozitivních ohlasech všech návštěvníků.

Všem zúčastněným žákům i vyučujícím náleží pochvala a poděkování.

Fotografie ze zdravotní školy najdete  v albu http://www2.gykovy.cz/drupal2014/cs/fotoalbum/dvere-otevrene-vzdelani-i-zdravi.