Na Střední zdravotnické škole ve Vyškově-Dědicích probíhal před 40 lety první školní rok

Letopočty zakončené osmičkou či devítkou znamenají pro několik vyškovských škol kulaté nebo půlkulaté výročí vzniku popř. nějakého významného mezníku v jejich historii. Tato vzpomínka je věnována vyškovskému zdravotnickému školství.

Úplným začátkem byla Odborná škola pro ženská povolání založená ve Vyškově roku 1921 péčí Sdružení pokrokových žen Vlasta. Nejprve se učilo v budově měšťanské školy (nyní ZŠ Nádražní 5), od r. 1932 ve vlastním domě v Trpínkách 28 a od r. 1948 v budově postavené r. 1897 pro Klášterní školu Kongregace sester III. řádu sv. Dominika; po zrušení řádu r. 1950 sloužila tato budova na Komenského nám. různým školám, donedávna si ji Vyškované spojovali se zemědělským školstvím.

Název Odborná škola pro ženská povolání se změnil na Sociálně zdravotní školu se zaměřením na výchovu zdravotního dorostu. V r. 1953 došlo ke změně názvu na Vyšší zdravotnickou školu, která pak byla během r. 1957 přemístěna do Brna.

Zdravotnické školství se do Vyškova vrátilo po šestnáctileté pauze – 3. září 1973 byla ve Vyškově-Dědicích v budově bývalé základní školy otevřena Střední zdravotnická škola (SZŠ) se dvěma obory: „zdravotní sestra“ (čtyřletý s maturitou) a „ošetřovatelka“ (dvouletý – končil závěrečnou zkouškou). Obor „ošetřovatelka“ byl zrušen ve škol. roce 1976-77. Od škol. roku 1990-91 byl změněn název oboru „zdravotní sestra“ na „všeobecná sestra“. Podle Almanachu vydaného roku 1998, z něhož tento článek čerpá, byl za dobu 25tileté  existence školy nejvyšší počet žáků 260, a to ve šk. r. 1990-91. V jubilejním školním roce měla škola 138 žáků, z toho 4 chlapci, v šesti třídách denního studia. Podobné to bylo i v letech po roce 1998.

Zmíněný Almanach popisuje těžké začátky při zřizování kabinetů pro jednotlivé předměty, zařizování odborných učeben i budování Domova mládeže (DM). Vzpomíná se na brigádnickou pomoc rodičů i členů pedagogického sboru, díky čemuž byla velká část prací provedena do dvou let. Jako v almanachu každé školy tu mají své místo stránky se vzpomínkami; jsou od MUDr. Leopolda Holčíka, ředitele OÚNZ Vyškov v r. 1973, od pedagogů různého zaměření, ale také od prvního ředitele Mgr. Fr. Macháčka (1973-1976). Dalšími řediteli byli Mgr. Jana Barošová (1976-1981), PhDr. Miroslav Španěl (1981-1991), RNDr. Bohumil Sláma (1991-1992) a Mgr. Eva Chudobová (1992-2012). Seznam vyučujících obsahuje 18 jmen, seznam odborných učitelek ještě o 3 jména více. Z lékařů vyškovské nemocnice jich na škole vyučovalo 35, zaznamenáni jsou i jiní externí vyučující, vychovatelky DM a další personál školy. Seznam abiturientů školy z let 1975 až 1999 má 11 stran.

K předposlední organizační změně došlo 1.7.2004, kdy bylo sloučeno vyškovské zdravotnické a zemědělské školství.

Dne 1.7.2012 pak vznikla škola s názvem Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomicko-zemědělská.