Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce – kategorie SŠ I.

V pondělí 13. ledna se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce, kategorie SŠ I. (žáci, jejichž délka studia RJ nepřesáhla 3 roky).

Výsledné pořadí:

1. místo: Pavel Zálešák (2. A)

2. místo: Tereza Kydalová (2. A)

3.- 4. místo: Jan Dědák (QA), Vít Malovec (2. A)

Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za vzornou přípravu a vítězi přejeme mnoho zdaru do krajského kola, které se koná 5. února 2014 v Brně.