Vodní hospodářství v okolí Vyškova

25. 6. 2013 jsme tradičně, jako každý rok s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2 ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi, týkající se vodního hospodářství.

Exkurze začíná na Opatovické přehradě, kam se s žáky dopravíme autobusem. Žáci mají možnost vidět, na jakém principu funguje přehradní nádrž, poslechnou si historii tohoto vodního díla a podívají se do chodeb pod přehradní nádrží.

Odtud se opět autobusem přesuneme do Lhoty do čističky vod, kde probíhá úprava vody, která je pravidelně z přehrady odčerpávána z hloubky asi 15 m. V čističce dochází k úpravě povrchové vody na pitnou vodu. Pitná voda je odtud přečerpána potrubím do domácností. Žáci shlédnou celý proces úpravy.

Ze Lhoty nás autobus dopraví do čistírny vod do Marchanic. Pracovníci čistírny nás seznámí se způsobem úpravy znečištěné vody, výrobu bioplynu a humusu z vytěženého odpadu. Na závěr vidíme, jak se přečištěná odpadní voda vrací zpět přírodě.

Fotografie z akce najdete v albu Na přehradě.

Ing. Lenka Molčanová

 

 

 

 

 

Nezařazené