Posezení s bývalými zaměstnanci

Dne 9. 5. 2013 se konal tradiční jarní koncert žáků a absolventů školy. Jako vždy měl koncert vysokou úroveň, zaplněná aula vyslechla známá i méně známá díla, bylo slyšet kytary, klavír, zpěv, saxofony, akordeon a pochopitelně i potlesk pro účinkující.

       Část posluchačů koncertu tvořili bývalí zaměstnanci školy. Vedení školy ve spolupráci s odborovou organizací je každoročně zve nejen na koncert, ale i na přátelské posezení nachystané v jídelně školy. Pan ředitel v krátkém proslovu seznámil přítomné se změnami za uplynulý rok a pozval je k prohlídce „spojených“ budov. Bývalí zaměstnanci tak měli opět možnost se setkat, popovídat si a zavzpomínat na svoje působení ve škole.

 

 

 

Nezařazené