Návštěva Rakouského parlamentu ve Vídni

Studenti zdravotnických oborů si v prosinci, návštěvou Rakouského parlamentu ve Vídni, připomenuli počátky fungování parlamentní demokracie v českých zemích. Kořeny naší České Republiky, která 1. ledna 2013 oslavila 20té výročí samostatnosti, sahají do období Rakouska-Uherska.

Tehdy v Říšské radě, která sídlila v budově nynějšího Rakouského parlamentu, zasedali čeští poslanci Karel Kramář, Alois Rašín, Václav Klofáč a Tomáš Garrigue Masaryk. Tito poslanci zde sbírali politické zkušenosti, které uplatňovali při a po vzniku samostatného Československa.

Rakouští průvodci podrobně seznámili studenty a jejich pedagogy s minulostí i současností Rakouského parlamentu. Budova parlamentu byla postavena v letech 1874 – 1884 podle plánů architekta Theophila Hansena a za dobu své existence sloužila jako sídlo různým parlamentním institucím. Nejprve v ní zasedala Říšská rada, tedy parlament rakouské části habsburské monarchie. Po vzniku Rakouské republiky se zde scházelo Ústavodárné národní shromáždění, které v letech 1919 – 1920 vypracovalo spolkovou ústavu. Od roku 1920 až do současnosti zde – s výjimkou let 1934 – 1945 – sídlí obě komory rakouského parlamentu (Národní rada a Spolková rada). Hansenova architektonická koncepce zahrnovala odkaz na staré Řecko coby „kolébku demokracie“. Socha v popředí znázorňuje Athénu, bohyni moudrosti, vítězství a všech dovedností.

     

    

    

Nezařazené