Prezentace středních škol

V úterý 6. listopadu se konala na SOŠ a SOU Sochorova 15 ve Vyškově tradiční prezentace středních škol, na které představily žákům 9. tříd a jejich rodičům studijní a učební obory střední školy z regionu Vyškovska a blízkého i vzdálenějšího okolí. Této tradiční akce se tak jako každý rok zúčastnilo také Gymnázium Vyškov, tentokráte však ve zcela nové podobě. Počátkem roku 2012 totiž byla JmK navržena a schválena koncepce dalšího rozvoje středního školství ve Vyškově, na jejímž základě došlo 1. července 2012 ke sloučení Gymnázia Vyškov a SŠZZE Vyškov v jeden nový právní subjekt, nesoucí od tohoto data název Gymnázium a SOŠZZE Vyškov.

Tato střední škola nabízí žákům vyškovského regionu vzdělávání v oboru všeobecné  gymnázium (čtyřleté a osmileté), obchodní akademie, zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Budoucí středoškoláci tak měli možnost seznámit se s nabízenými obory, které jim představili nejen naší vyučující, ale i současní studenti. 

Nezařazené