Vzpomínky na život v českém pohraničí…

Žáci oboru agropodnikání se mimo jiné věnují i problematice minulosti a současnosti českého venkova. V rámci výuky měli žáci 3. ZE a 4. ZE možnost zúčastnit se besedy s paní Miluškou Satoriovou, která se přišla podělit o své vzpomínky na život v českém pohraničí v období po 2. sv. válce.

Rozvoj venkovského prostoru se stal nedílnou součástí evropské zemědělské politiky. Současným cílem ekonomicko-politických zásahů, které mají za úkol řešit problematiku venkovských oblastí, je nejenom posílení konkurenceschopnosti zemědělství, ale i zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, ochrana životního prostředí nebo uchování kulturní krajiny.

Jitka Hučíková
předmět Rozvoj venkova

 

Nezařazené