Adaptační den prvních ročníků zdravotnických oborů

V rámci prevence se 4. 9. pro studenty prvních ročníků zdravotnických oborů uskutečnil „Adaptační den“, na kterém spolupracovala také partnerská MU Brno. Pod odborným vedením Ph.D. Trávníkové se žáci věnovali pohybovým aktivitám, sebepoznávání a tak se lépe seznámili s novými spolužáky a svými třídními učitelkami RNDr. Kraváčkovou a Mgr. Trávníčkovou. Také díky nim se celý den nesl v příjemné atmosféře. Psychomotorické a jiné aktivity přispěly k překonávání bariér, navozování bezkonfliktní komunikace a utužování nově vznikajícího kolektivu.

 

Nezařazené