1. ročník jazykové rallye

Dne 27. 6. se uskutečnila v parku soutěž – jazyková rallye, kdy se čtyřčlenná družstva (němčina, španělština, francouzština a ruština) snažila získat co nejvíce bodů při plnění spousty různých úkolů. Během této soutěže si studenti gymnázia vyzkoušeli týmovou spolupráci při překládání mnohojazyčného textu, plnění testových úkolů, ale také své sportovní dovednosti, podle popisu v cizím jazyce každý nakreslil jednu z typických postav (Zorro, Obelix, Mrazík, Kobra11) a zopakoval si také své znalosti z dějepisu a zeměpisu  týkající se těchto čtyř zemí.

Všichni studenti si vedli výborně. První ročník jazykové rallye vyhrálo družstvo: Tereza Dvořáková M.A, Lenka Synková M.A, Jana Gibalová a Monika Tesařová 2.A.
Děkujeme vyučujícím cizích jazyků za netradiční ukončení školního roku a těšíme se na další ročník.
Tereza Dvořáková M.A

 

Nezařazené