Inovace odborné praxe

V rámci udržitelnosti projektu „Inovace odborné praxe“, číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0032 pokračujeme v praxi žáků střední školy. Praxe je určena pro žáky 2. a 3. ročníku. A co praxe žákům přináší?
 

  • zvýšení praktických dovedností a získání zkušeností v přímém chodu funkční organizace
  • zážitkovou odbornou praxi
  • vlastní tvorbu na odborné praxi a možnost zapojení do procesů chodů organizace
  • využití moderní techniky na pracovišti odborné praxe
  • možnost sebeprezentace

 

Praxe probíhá ve standardní délce jednoho týdne.

http://www.tsmvyskov.cz/novinka-15-inovace-odborne-praxe