Titulní strana novin

Přelom 19. a 20. století

Tercie

  • Skupiny mají zadány státy (Anglie, Francie, severské země, Rusko, Německo, Habs. mon., USA – to není v učebnici)
  • Seznámí se se svým státem a jeho dějinami na přel. stol., vyberou hlavní události.
  • Doplní je o některé nejzajímavější události z vědy, dobývání, kultury, politických proudů, životního stylu atd. Vše podle předchozích kapitol, které jsme dělali formou série referátů a prezentací. Pro přehled jim může posloužit časová osa v učebnici.
  • Nemusí se řídit datem, mohou některé věci dát do novin, i když se staly jindy.
  • Vymyslí název plátku z té země. Vyberou nejdůležitější věci a vymyslí titulky, pak ještě začátky článků.
  • Rozvrhnou na titulní stranu novin ty články, nakopírují fotky z učebnice, vytisknou z internetu.
  • Zbytek místa dolepí z běžných novin, obsah už nemusí odpovídat titulku a začátku.
  • Později prezentují (např. jako kameloti) ostatním skupinám své noviny, hlavně články z té země. Ty vysvětlí. Ostatní jen zopakují, protože se s tím všichni seznámili v referátech.

Vytváření posteru je formou prezentace získaných informací. Není to výklad, referát. Je to tvůrčí práce, protože je třeba vymyslet nějakou grafickou formu. Když se vytváří titulní strana novin, mohou tvůrci uplatnit i slovní hříčky, mnohosmyslné titulky, které je třeba vysvětlit a přitom vlastně provádí již další myšlenkovou operaci se získanými daty. Stejně tak posluchač je nucen přemýšlet, jaká strohá historická informace se za titulkem skrývá. Rozluštěním takové hříčky objevuje tvůrce i posluchač nové významy a souvislosti a díky této operaci si také fakta lépe zapamatuje.

Titulní strana novin je pro práci o tomto historickém období velmi vhodná, protože v této době to bylo hlavní médium. Tato aktivita tak mimo jiné splňuje i cíle průřezového tématu Mediální výchova.

Každoročně se studenti účastní tvorby titulní strany novin s velkým nadšením a výsledky bývají pravidelně velmi dobré.

 

Lekce byla publikována na vzdělávacím portále rvp.cz: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13919/titulni-strana.html/

Mgr. Lukáš Tvrďoch