Učebny a kabinety

Výuka probíhá v kmenových učebnách v budovách Komenského 16, Komenského 7. Využíváme odborné učebny a laboratoře chemie, biologie, fyziky a  jazykové učebny. Máme k dispozici pět učeben pro informatiku, ateliér výtvarné výchovy a učebnu hudební výchovy. Odborné zdravotnické předměty se Read More …

VV – Učebny

V roce 2013 byl vybudován nový ateliér výtvarné výchovy.

IN – učebny

Učebny gymnázia  V  každé z učeben je minimálně 16 žákovských počítačů a 1 učitelský počítač. V učebnách je naistalován dataprojektor a ozvučení a jsou vybaveny také multifunkční laserovou  tiskárnou se skenerem. Na všech stanicích je nainstalován OS WINDOWS, kancelářský balíky Read More …

Jazykové učebny

Budova gymnázia Studium jazyků na naší škole probíhá formou povinných nebo povinně volitelných předmětů. Studenti si mohou vybrat z šesti cizích jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a latiny. Jazyková učebna vytváří přirozené a pro studenty motivující prostředí. Stabilní uspořádání Read More …

CH – učebny

  Učebna Odborná učebna chemie byla vybudována v roce 1993. Její vybavenost umožňuje provádění běžných chemických pokusů (mimo těch, při kterých vznikají nebezpečné plynné produkty. Kromě základního vybavení jako je meotar, videorekordér s televizory je zde počítač připojený k internetu Read More …

BI – učebny

 Učebna Komenského  V učebně máme možnost pro výuku využívat: Laboratoř biologie Je určena pro praktická cvičení  biologie a semináře biologie. V laboratoři mají žáci možnost využívat: