SV – Učebnice

1. prima

 • Kol.: Hravá občanská výchova, 6., Taktik, Praha 2017

OV - 6

2. sekunda

 • Kol.: Hravá občanská výchova, 7., Taktik, Praha 2017
OV-7

3. tercie

 • Kol.: Hravá občanská výchova, 8., Taktik, Praha 2017
OV-8

4. kvarta

 • Kol.: Hravá občanská výchova, 9., Taktik, Praha 2017
OV-9

1. ročník a kvinta

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

Odmaturuj ze SV

2. ročník a sexta

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

Odmaturuj ze SV

3. ročník a septima

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

Odmaturuj ze SV

Doporučená literatura

 • J. Buriánek: Sociologie, Fortuna, Praha 1996
 • R. David: Politologie, Fin, Olomouc 1995
 • Z. Helus: Psychologie, Fortuna, Praha 1997
 • J. Jandourek: Úvod do sociologie, Portál, Praha 2003

4. ročník a oktáva

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 2015

Odmaturuj ze SV