Přijímací řízení – info

Škola nabízí obory:

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke staženíNa přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (týká se oborů gymnázium 8leté a obchodní akademie).