Přijímací řízení – info

Škola nabízí obory:

Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2020.

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 1. března. Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke staženíNa přihlášku uvádějte název oboru, kód oboru a zaměření oboru (pro gymnázium 8leté – GATE/OZON).