HV – Učebnice

Nižší stupeň

Hudební výchova 6. – 9. ročník nakladatelství Fortuna

Hudební výchova 6. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 7. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 8. ročník nakladatelství Fortuna Hudební výchova 9. ročník nakladatelství Fortuna

Vyšší stupeň – povinná literatura

  • Charalambidis A. a kol: Hudební výchova pro gymnázia I. SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2003, 168 s., ISBN 80-7235-211-3. 
    Učebnice je první částí dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií. V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie a obsahuje i notový materiál ke zpěvu.
  • Charalambidis A. a kol.: Hudební výchova pro gymnázia 2. SPN – pedagogické nakladatelství a.s. 2006, 208 s., ISBN: 80-7235-219-9. 
    Učebnice je druhou částí dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií.

Hudební výchova pro gymnázia 1Hudební výchova pro gymnázia 2

Vyšší stupeň – doporučená literatura

  • Jánský Petr: Já, písnička 2. Music Cheb 1994, 173s., ISBN 70651787
  • Jánský Petr: Já, písnička 3. Music Cheb 1994, 173s., ISBN 70651787
  • Jiří Šafařík: Dějiny hudby I, II, III, vydavatel Jan Piszkiewicz, 2006
  • Bártová, Jindra-Schnieder, Miloš-Zouharová, Věra: Dějiny hudby.- Brno, České Budějovice 1992

Dějiny hudby IDějiny hudby IIDějiny hudby III