Publikační činnost

PhDr. Radek Mikulka

Publikační činnost:

 • spoluautor publikace „S RAF proti Hitlerovi“, článek ve Vyškovských novinách
 • spolueditor „Vždyť vzpomínky jsou cesty života…“, článek ve Vyškovských novinách
 • autor publikace „Zmizelá Morava – Vyškov“, článek ve Vyškovských novinách
 • autor publikace Tenkrát za první republiky, recenze ve Vyškovském deníku
 • autor publikace Vyškov v proměnách, recenze ve Vyškovském deníku
 • Okresní město na počátku hnědého temna, článek ve Vyškovském deníku
 • autor publikace Vyškov v proměnách, recenze ve Vyškovském deníku
 • spoluautor publikace Knihtiskař a nakladatel František Obzina, 2000
 • člen autorského kolektivu publikace Drnovice – příroda, historie, současnost, 2004
 • člen autorského kolektivu publikace Křenovice, 2005
 • autor publikace Politici, vojáci, literáti… (Osobnosti Vyškovska ve vybraných časopiseckých a novinových příspěvcích 1990-2006)
 • spoluautor publikace Malý hanácký pitaval aneb Hříšní lidé města vyškovského a jejich strážci zákona, 2011
 • spoluautor publikace Případ kelečského faráře. 2012
 • spoluautor publikace Němci z Vyškovska na frontách druhé světové války, 2013
 • spoluautor publikace Historie a současnost podnikání na Blanensku, Boskovicku a Vyškovsku, 2015
 • autor publikace Nebeský jezdec měsíčních nocí (Pilot Leo Anderle), 2016
 • člen autorského kolektivu publikace Vyškov. Dějiny města, 2016
 • spoluautor publikace Opustíme domovy a vydáme se do neznáma (Bohumír Fürst-Fiřt a František Zabloudil – kamarádi, rodáci z Opatovic u Vyškova a letci RAF), 2019
 • spoluautor publikace Příběh palubního mechanika (Letec Stanislav Slezáček, rodák z Hamilton), 2021

Mgr. Jana Kolčářová

Publikační činnost:

 • Zapomenutá krása vyškovské keramiky – publikace (2006)
 • Co vypovídají lidové písně o napoleonských válkách – příspěvek ve sborníku  Napoleonské války a historická paměť (2005)
 • Odraz napoleonských válek v lidových písních – příspěvek ve Zpravodaji muzea Vyškovska č.95 (2006)
 • Bojové střetnutí ve Vyškově – článek v Zemědělském kalendáři 2012
 • Zapomenutá krása fajánsové keramiky – článek v Zemědělském kalendáři 2013
 • spolupráce na publikaci Morava napoleonská, zpracování kapitoly Vyškov – někdejší Moravské Versailles (2012)
 • Napoleonské války v lidových písních – článek ve Vyškovském zpravodaji (12/2020)
 • Vyškovská fajáns: krása zaniklého řemesla – článek ve Vyškovském zpravodaji (4/2021)

Vědecké konference a semináře:

 •  2005 – Napoleonské války a historická paměť (vědecká konference, Brno, vydán obsáhlý sborník) – příspěvek Co vypovídají lidové písně o napoleonských válkách
 •  2008 – Orientalista Alois Musil (vědecký seminář, Vyškov) – příspěvek S knihou po stopách Aloise Musila

Další média:

 • 2008 – ČT 2 – host vysílání Dobré ráno s ČT2 (věnováno osobnosti orientalisty Aloise Musila)
 • 2007 – Český rozhlas Brno – host v pořadu Randes vouse (věnováno vyškovské keramice)
 •  2010 – ČT – reportáž Kam na výlet? – Do Vyškova na jeden den (36. díl) – průvodce napoleonskou historií ve Vyškově a keramickou sbírkou v Muzeu Vyškovska