DĚ – Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Dějepis je vyučován jako samostatný předmět, a to v 1. až 4. ročníku a odpovídajících ročnících osmiletého gymnázia jako povinný předmět. Je dotován 2 hodinami týdně. V maturitním ročníku je navíc tomuto oboru věnován volitelný seminář s dotací 2 hodiny týdně.

Hodiny dějepisu jsou založeny na frontální výuce, převažuje výklad učitele. Ten je doplněn promítáním dokumentů, prací s prameny, případně exkurzemi. Celkové pojetí výuky vychází z historie jako ze „zázemí dneška“. Výklad se tedy nesoustředí na izolovaná fakta, ale v celkovém pojetí se snaží hledat souvislosti, srovnávání, analogie, historické zákonitosti a principy tak, aby žák pochopil problémy dnešního světa.