DĚ – Učebnice

1. prima

Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I – Dějiny pravěku a starověku. Dialog, Liberec 2001

Dějiny pravěku a starověku

2. sekunda

Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I.: Dějiny středověku a počátků novověku. Dialog, Liberec 2001

Dějiny středověku a počátků novověku

3. tercie

Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I.: Dějiny novověku. Dialog, Liberec 2003

Dějiny novověku

4. kvarta

Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I.: Dějiny 20. století. Dialog, Liberec 2004

Dějiny 20. století

1. ročník, kvinta

Čornej P. a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy I (pravěk a starověk), SPN, Praha 2004

Dějepis pro gymnázia a střední školy I

2. ročník, sexta

Čornej P. a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy II (středově a raný novověk), SPN 2004

Dějepis pro gymnázia a střední školy II

3. ročník, septima

Čornej P. a kol. – Dějepis pro gymnázia a střední školy III (novověk), SPN 2001

Dějepis pro gymnázia a střední školy III

4. ročník, oktáva

Čornej P. a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy IV (nejnovější dějiny), SPN 2005

Dějepis pro gymnázia a střední školy IV