DĚ – SOŠ

Dějepis poskytuje žákům základní orientaci ve vybraných meznících světových a národních dějin. Poskytuje základní orientaci ve vývoji našeho národa v kontextu vývoje lidstva a umožňuje žákům utvořit si vlastní názor na historický vývoj a smysl dějin.

Napomáhá rozvíjet odolnost vůči myšlenkové manipulaci a ochotu angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro zájmy veřejnosti. Vede žáky k efektivní práci s poznatky historické vědy, ke schopnosti získávat a kriticky vyhodnocovat informace. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni ocenit hodnoty jako je humanita, svoboda, demokracie, tolerance a kulturnost vztahů mezi lidmi a národy. Dějepis umožňuje na základě vybraných událostí pochopit základní mechanismus působení zákonitostí společenského vývoje.

Základními metodami a formami práce jsou: frontální výuka, řízený rozhovor, práce s textem, práce s internetem, krátkodobé projekty, seminární práce, exkurze a přednášky.