DĚ – Nižší gymnázium

V nižších ročnících víceletého gymnázia probíhají hodiny dějepisu ve specializované dějepisné učebně. Pravidelně pořádáme historicko-zeměpisné exkurze, při kterých se studenti seznamují se svým regionem v užším i širším smyslu slova. V primě začínáme poznáváním Vyškova. Sekundáni na začátku roku jezdí do archeoskanzenu v Modré u Velehradu (Velká Morava) a na konci roku do Olomouce (stavební slohy od románského po baroko, Přemyslovci). Tercie na podzim absolvuje interaktivní výjezd na slavkovské bojiště (Napoleon) a kvarta jede do Brna (historie nejbližšího správního centra). Vrcholem poznávání svého regionu je exkurze do Osvětimi, Krakova a Wieliczky v kvartě (holocaust atd.).Každý školní rok je dále obohacen několika vzdělávacími projekty menšího i většího rozsahu. Jejich cílem je především naučit studenty samostatně pracovat s informacemi a prezentovat výsledky své práce.

Další specialitou jsou strukturovaná dramata. Jejich smyslem je dát studentům možnost spojit si historické informace a fakta s vlastním prožitkem a zkusit si „prožít dějiny“.
.