CH – Nižší gymnázium

Studenti zde získají základní znalosti z anorganické i organické chemie. V rekonstruované laboratoři chemie se seznámí s laboratorní technikou a některými laboratorními postupy.

Studenti tercie i kvarty vypracují zadané projekty zaměřené na problémy životního prostředí. Mohou zde využít svých znalostí z informatiky, zeměpisu a biologie.

Časová dotace chemie je v zaměření Gate a Ozon odlišná – viz učební plán příslušného zaměření osmiletého gymnázia.