ODBORNÁ EXKURZE PRAHA

Ve dnech 25. – 27. března 2024 studenti 3. ročníku oboru praktická sestra navštívili Prahu. Cílem odborné exkurze bylo poznat špičková zdravotnická zařízení, významné památky a historii i současnost našeho hlavního města.

Se svými průvodkyněmi Mgr. Martinou Daníčkovou a Mgr. Janou Kolčářovou se během tří dnů postupně seznámili s transplantačním oddělením v nemocnici IKEM, s kardiovaskulárním oddělením v nemocnici Motol, se specializovaným  infekčním centrem nemocnice Bulovka. Jako bonus v této nemocnici si prošli i její specifickou podzemní část – kryt. V odpoledních a večerních hodinách poznávali krásy a zajímavosti Prahy. Nechyběla ani návštěva Národního divadla, kde zhlédli představení Naši furianti.

Přidanou hodnotou celé akce bylo naučit se cestovat a zvládat náročnější situace, což se v dnešní postcovidové době považuje za důležité.