Soudobé Rusko

Ve středu 29. listopadu se zájemci o studium společenských věd měli možnost setkat s profesorem a politologem panem Janem Holzerem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Beseda byla rozdělena do dvou částí, z nichž první se týkala konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Profesor Holzer přišel vybaven poutavou prezentací a bylo znát, že ví, o čem mluví, ostatně je to uznávaný politolog. Jeho mluvený projev vedl k řadě dotazů, na které poctivě odpověděl.

Ve druhé části besedy nám představil zcela nový obor na Fakultě sociálních studií MU – Soudobé dějiny. Po krátkém úvodu a obecných informacích o studiu zůstal prostor na dotazy, takže jsme se jako studenti dozvěděli důležité informace o studiu Soudobých dějin, jako například možnosti uplatnění. Pan Holzer se nebál podat, i jak on sám říkal „tvrdou pravdu“.

Myslím, že celkový dojem z besedy byl zcela pozitivní. Viděli jsme, že profesor Holzer je ten pravý člověk na správném místě a předal nám ty informace, pro které jsme si na besedu s ním přišli.

 

Ondřej Bednář, 4.A