Promítání filmu Chceme dýchat

Ve středu 15. 11. se na gymnáziu díky projektu Jednoho světa na školách uskutečnilo promítání filmu Chceme dýchat, které bylo následováno besedou s doc. Petrem Novotným, účastníkem listopadových událostí roku 1989 na naší škole. Díky docentu Novotnému je náš pohled na osmdesátá léta a sametovou revoluci o něco živější. Děkujeme.