Přírodovědné praktikum, aneb „adapťák“ na Kaprálově mlýně

Hned první den školy vyrazily obě primy na Kaprálův mlýn blízko Ochozu u Brna. Kaprálův mlýn nám po dobu pěti dnů poskytl úžasné prostředí a zázemí pro navázání vztahů ve třídách a pro seznámení se s novými předměty a učiteli. Praktikum podpořila komunitní nadace Tři brány. V následujících řádcích žáci primy A zaznamenali stručně průběh.

V pondělí ráno jsme se rozloučili s rodiči a odjeli směr Kaprálův mlýn. Po příjezdu jsme se ubytovali a seznámili jsme se s tutory. Rovnou jsme si s nimi zahráli pár her, při kterých jsme se seznámili všichni mezi sebou. Po výborném obědě a krátkém odpočinku jsme se vydali prozkoumat blízké okolí a jeskyni Pekárnu. Tam nás čekal výukový program o pravěku s Praženou a  Pramužem. Na řadu pak přišla večeře a po ní večerní program. Do postele jsme ulehli sice unavení, ale nadšení z poznání nových kamarádů.

Ve středu ráno jsme vstali a šli jsme na snídani. Po snídani jsme šli stavět přístřešek. Když jsme postavili přístřešek, šli jsme přenášet mamuta, hledat rostliny, květiny a jídlo. Po náročném programu jsme se naobědvali, odpočinuli si a následoval program v „housence“. Pak jsme se začali chystat na večeři. Na večeři jsme měli hrachovou polévku a potom jsme si na ohni opekli špekáčky, špízy atd. Když jsme se najedli, tak nás čekala stezka odvahy. Dostali jsme svítící tyčinky a postupně nás pouštěli. Na stezce bylo sedm strašidel. Když jsme přišli ze stezky odvahy, šli jsme hrát „městečko Palermo“ a pak jsme šli spát do přístřešků.

Ve čtvrtek ráno jsme vstali a byla nám hrozná zima. Šli jsme na snídani, která byla moc dobrá. Po snídani jsme šli do svých pokojů si začít trochu balit věci. Potom jsme šli rozebrat přístřešky a uklidit louku. To už nás čekal oběd. Následovala hra, která spočívala v tom, že jsme si zkusili, jak pravěcí lidé lovili a sbírali. Druhá skupina šla do jeskyně Pekárna a tam malovali bizony a vyprávěli si o jeskynních malbách. Po obědě si skupiny program prohodily. Po večeři jsme zapálili oheň a šli jsme se rozloučit s Pramužem a s Praženou. Byli jsme přijati do naší tlupy primánů, zazpívali jsme si, zatancovali náš tanec a šli jsme spát.

V pátek jsme se probudili do velmi slunečného dne. Po lahodné snídani jsme se šli učit anglicky. Procvičovali jsme si výslovnost slovíček spojených s pravěkem, rozšiřovali si slovní zásobu a hráli jsme něco jako „člověče nezlob se“ s anglickými úkoly. Poté jsme se vyfotili a rozloučili s tutory, kterým bychom chtěli velmi poděkovat. Autobus nás přivezl před gymnázium a my jsme šli se svými rodiči domů.