Každý tým potřebuje lídra. Ředitel Gymnázia a SOŠZE Vyškov Václav Klement obdržel ocenění Zlatý tahák.

Vybudování moderní školy sdružující obory všeobecného i odborného vzdělávání, zavedení progresivní výuky OZON i navázání významné mezinárodní spolupráce. Jihomoravské ocenění Zlatý tahák získal za rok 2023 v kategorii osobnost ředitel Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov Václav Klement.

Uznání za mnohaletou práci obdržel ve středu 6. září na slavnostním setkání ředitelů krajských středních škol ve Slavkově u Brna. Ocenění za pedagogický leadership není o jednorázových aktivitách, ale o dlouhodobé vizi a úsilí. A právě Zlatý tahák hledá učitele inspirující, autentické či pokrokové. „Ocenění považuji za obrovský závazek a poctu. Nepatří ovšem jenom mně, ale vnímám jej i jako ocenění práce všech svých kolegů. Já mám pouze tu čest, že mohu být ve vedení naší školy,“ okomentoval ocenění ředitel Václav Klement, kterého celý život provází mimo jiné zájem o letectví a kosmonautiku.

Zásadním kritériem pro udělení ceny jsou konkrétní dopady na vzdělávání. Vyškovské gymnázium se v posledních letech pyšní mimo jiné zavedením progresivní výuky OZON, která je založená na objevování, originalitě a otevřenosti, četnou spoluprací s vysokými školami či deseti lety partnerství s japonskou Hiroshima University High School. Jeho výsledkem jsou opakované zisky grantů japonského ministra školství na podporu studentské vědecké činnosti v oblasti přírodních věd. „Jedná se o spolupráci, která nemá v České republice obdoby. Jako ředitele mě samozřejmě zároveň těší, že naši studenti dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků nejen v rámci jižní Moravy, ale i celé republiky. Nabízíme rovněž množství doplňkových aktivit, je tedy potěšující, že pro ně půda naší školy představuje inspirující a podnětné prostředí,“ doplnil Václav Klement, který na gymnáziu vyučuje přesně dvacet let a v roce 2010 se stal jeho ředitelem.

Laureáty vybírá odborná rada, která vznikla při VIM – Vzdělávacím institutu pro Moravu pod záštitou člena rady Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání. Tvoří ji ředitelé uznávaných základních a středních škol, zástupci České školní inspekce, univerzit a dalších subjektů
akademické sféry.

Odkazy na články:

https://www.jmk.cz/content/28636

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/krajske-oceneni-zlaty-tahak-prevzal-reditel-vaclav-klement-gymnazium-vyskov.html