Projektový úkol KRAJINA VYŠKOVSKA

Dne 7. 6. 2023 proběhla v aule přehlídka prezentací projektového úkolu Krajina Vyškovska.
 
Úkol byl studentům 1.A a 1.B zadán v hodině informatiky. Čtyřčlenné skupiny si vybraly jedno ze 14 zajímavých míst na Vyškovsku. V rámci řešení využili znalostí a dovedností z informatiky, zeměpisu, dějepisu, biologie, matematiky, českého jazyka a výtvarné výchovy.
 
Studenti si naplánovali trasu a dopravní prostředek, zjistili základní informace, určili GPS souřadnice, zaměřili se na krajinu, zjistili historii místa, počítali výšku objektů a nakonec lokalitu ztvárnili literárně a výtvarně.
 
Porota složená z vyučujících daných předmětů prezentace zhodnotila. Všechny skupiny splnily projektový úkol na výbornou a navíc poznaly zajímavá místa našeho regionu.