Úspěchy v Pythagoriádě

Koncem listopadu proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Této matematické soutěže se zúčastnili žáci nižšího gymnázia, kterým se povedlo školní kolo, kde museli získat 10 bodů z 15 možných.

Úspěšní řešitelé okresního kola Pythagoriády byli tito žáci:

PRIMA: 3.místo: Jabůrek David a Novotný Max
SEKUNDA: 1.místo: Provazník Rafael, 3.místo: Kuběna Šimon
TERCIE: 2.místo: Ulrich Adam
KVARTA: 1.místo: Ryšávka Tadeáš, 3.místo: Moucha Matěj

Všem blahopřejeme!

Mgr. Zuzana Ševčíková