Logická olympiáda 2022

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 94 657 soutěžících z 3 751 škol z celé České republiky.

Během října studenti absolvovali nominační kolo a v pátek 4. listopadu nás Ti nejlepší z naší školy reprezentovali v krajském kole v Brně. Věříme, že si všichni soutěž užili a příští rok svůj osobní výkon ještě zlepší.

Do Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se celkem zapojilo 26 368 řešitelů, z toho v našem kraji 3 673. Na naší škole se nominačního kola zúčastnilo 161 studentů nižších ročníků gymnázia.

Nejlepšího výsledku v testu dosáhli:

  1. David Sirotek 4.KB
  2. František Otevřel 4.KB
  3. Anna Cibulková 3.TA   

Do Kategorie C (studenti středních škol – poslední 4 ročníky studia) se celkem zapojilo 17 661 řešitelů, z toho v našem kraji 1 979. Na naší škole se nominačního kola zúčastnilo 350 studentů Gymnázia osmiletého a čtyřletého, oboru Praktická sestra a Obchodní akademie.

Nejlepšího výsledku v testu dosáhli:

  1. Michal Murányi 4.A
  2. Samuel Lauterbach 4.A
  3. Denny Valach 8.OA

David a Michal naši školu reprezentovali v krajském kole.
Informace o soutěži najdete na  www.logickaolympiada.cz.