Potravinová sbírka 2022

Vážení kolegové, milí studenti,

Je mi ctí Vám poděkovat za příkladné zapojení se do charitativní akce – potravinové sbírky, která se na naší škole uskutečnila v minulých dnech. Tato akce vyvrcholila v sobotu 12. listopadu Národní potravinovou sbírkou.

Všichni si uvědomujeme, že mezi námi jsou rodiny a lidé, kteří se ocitli v těžké situaci a naši pomoc potřebují. Tito lidé se do svízelné životní situace často dostali ne vlastní vinou a cesta zpět je pro ně nesmírně obtížná a mnohdy bez pomoci jiných nemožná.

Naše škola zareagovala na prosbu Potravinové banky pro Brno a JM kraj a ve spolupráci s Charitou Vyškov zorganizovala sbírku přímo v prostorách školy. K dnešnímu dni jste dokázali naplnit 26 banánových krabic, tj. celkem 548 kg potravin a požadovaných hygienických a kosmetických potřeb, které byly dnes ráno předány Charitě Vyškov.

Velmi si vážím Vaší pomoci a děkuji za Vaši pomoc potřebným.

Václav Klement