Zahájení školního roku 2022/23

Školní rok začíná 1. září 2022 v 8.00 hod v kmenových třídách. Podrobné informace k organizaci školního roku včetně rozvrhu a suplování jsou dostupné v LMS Moodle.