Svět klavírů

Na přelomu května a června studenti prvních ročníků a sexty gymnázia navštívili Svět klavírů ve Vyškově. Pan Berčík, majitel tohoto muzea, s velkým nadšením seznámil přítomné s vývojem klávesové mechaniky a poté s asi 50 jedinečnými exponáty, mezi něž patří např. klavichord, cembalo nebo neuvěřitelné reprodukční klavíry, které „samy“ (pomocí papírového záznamu) přehrávají autentickou hru některého klavírního virtuosa ze začátku 20. století.