Přednáška Policie ČR

Prevence drog, kriminality mládeže a bezpečnost silničního provozu, to bylo téma přednášek příslušníků Policie ČR na Gymnáziu a SOŠZE, které proběhly na konci června na dvoře školy. Cílem přednášek bylo poučit studenty nejen na prázdninové období a napomoci tak jejich bezpečnosti.