Nabídka pronájmu prostor školního bufetu

 
Ředitel Gymnázia a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor k provozování školního bufetu od 1. 10. 2020.
 
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Válková, tel. 603 569 914, lucie.valkova@gykovy.cz.
 
Uchazeči předloží vyhlašovateli přihlášku, včetně požadovaných náležitostí do výběrového řízení podle daných požadavků nejpozději do 2. 9. 2020 na adresu:
     Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
     Komenského 16/5
     682 01 Vyškov
 
Podrobnější informace naleznete zde.