Vítězství němčinářů v celostátní soutěži

Vitězný artefakt

Během distanční výuky se naši žáci zapojili do projektové soutěže nakladatelství Hueber. 1. místo v kategorii artefakt a zároveň titul absolutního vítěze v soutěži získala septima A. Z krásného druhého místa ve stejné kategorii se raduje Lenka Hudcová z kvarty A.

Všichni jsme se v posledních měsících museli smířit s faktem, že téměř nic nefunguje tak, jak jsme byli dosud zvyklí. Žáci i učitelé se přizpůsobili distanční výuce. Při ní se nám snažila pomáhat nakladatelství, která poskytovala elektronické verze učebnic zdarma vyučujícím i žákům, ale také další firmy, jejichž programy jsme mohli využít pro výuku, procvičování nebo tvorbu testů. Patří jim za to velký dík.

Oblastí, ve které se život ze dne na den zastavil, byly soutěže, zejména konverzační jazykové. Školy byly uzavřeny v době, kdy po úspěšném absolvování školních a okresních kol soutěží vrcholila příprava úspěšných žáků na další postupová kola. Ta už se však ze známých důvodů uskutečnit nemohla. Podobně jako olympionici přišli letos účastníci mnoha předmětových soutěží o možnost poměřit své síly s nejlepšími.

Velmi jsme tedy ocenili, že se můžeme zapojit do projektové soutěže nakladatelství Hueber pro žáky, kteří v hodinách německého jazyka pracují s jeho učebnicemi. Své práce mohli žáci bez ohledu na věk a pokročilost v němčině zasílat do nejrůznějších kategorií: video, prezentace, plakát, komiks, koláž, artefakt nebo slohová práce. Studenti vyškovského gymnázia vytvořili pěkné práce v několika kategoriích. Máme velkou radost, že se líbily také pražské porotě. Ta ocenila 1. místem artefakt Helmuts Kühlschrank, jehož autory jsou němčináři septimy A. Zároveň získali titul absolutní vítěz soutěže. Septimáni si tak splnili svůj sen: o absolutní vítězství v této projektové soutěži usilovali pět let – účastnili se všech dosavadních ročníků.

Naopak poprvé se do soutěže zapojila začínající němčinářka Lenka Hudcová z kvarty A. Bohužel pro ni soutěžila ve stejné kategorii jako naši absolutní vítězové. Na Lenku tak „zbylo“ 2. místo za krásný projekt Mein Zuhause. Laťku si hned napoprvé nastavila velmi vysoko. Věříme však, že s její pílí a kreativitou také dosáhne na vítězství. Je možné, že hned v příštím ročníku.