Studium Univerzity třetího věku v akademickém roce 2020/21

Gymnázium a SOŠZE Vyškov p. o. pobočka Mendelovy univerzity v Brně nabízí v akademickém roce 2020/21 studium 1. ročníku Univerzity třetího věku.

Jedná se o dvouletý studijní program: koktejl zajímavých přednášek, aktuální témata, rozšíření osobních obzorů, zlepšení vlastního sebevědomí, odborníci z praxe, přátelská atmosféra, kvalitní naplnění volného času.

Informace a přihlášky:

  1. webové stránky školy gykovy.cz  sekce Centrum dalšího vzdělávání – odkaz Univerzita třetího věku
  2. stránky CDV (Centra dalšího vzdělávání)
  3. e-mail hana.jelinkova@gykovy.cz nebo tel. 607 190 702