Zkušenost je dobrá škola

Studenti 4. ročníku oboru obchodní akademie si vyzkoušeli ve čtvrtek 9. ledna 2020 v rámci projektu Šablony pro střední školy výběrové řízení na pracovní pozice ve třech firmách. S přípravou i samotnou realizací pomohli odborníci z personální praxe Ing. Jan Breburda, vedoucí prodeje firmy Sanasport v Brně, Maria Rolková, HR manažerka, Klára Horáčková, manažerka logistiky ve firmě SMC Industrial Automation CZ s. r. o., a absolventka obchodní akademie Ing. Kateřina Doleželová, HR specialistka ve firmě Lear Corporation.

Na pracovní pohovor byli studenti připravováni během celého studia v předmětech ekonomika, český jazyk a cizí jazyky. Profesní portfolio si zpracovávali během odborné praxe. Učili se průběžně shromažďovat potřebné dokumenty. Personální písemnosti vypracovali v písemné a elektronické korespondenci, kde obdrželi inzerát nabízející práci v jejich oboru. Na tento inzerát odpověděli motivačním dopisem s přiloženým životopisem.

Přípravu a průběh pohovorů prodiskutovali studenti s členy výběrových komisí, které tvořili nejen odborníci z praxe, ale i vedení školy, odborní učitelé a psycholožka školy. Dozvěděli se nejen chyby, nedostatky, ale i názor na dobře zvládnuté prvky pohovoru a případná doporučení, jak uspět co nejlépe.

Spolupráce se zástupci zaměstnavatelů při fiktivních výběrových řízeních může vytvořit motivaci k navázání hlubšího kontaktu s firmou, a pomoci tak firmě získat vhodného a perspektivního zaměstnance.